VERRY MUCH!

We will hereby thank Norwegian journalists for not putting a critical spotlight on the so-called Coherent Report. In the report, we evaluated ourselves, and we concluded that weve done a great job. Thus, there is no need for critical journalists to waste their time on this report.

We in Government want the least possible attention drawn to this report, therefore, we chose to present it as part of the state budget. To be frank, the report actually has nothing with the budget to do. But we succeeded in drowning the report; all the newspapers write numerous stories on families' personal finances on the day the state budget is released. Weve named this media strategy taking out the trash.

Uavhengig evaluering

Dette er en kampanje for å sette fokus på hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land.

Sammen med statsbudsjettet for 2012 la Regjeringen for første gang frem en rapport om hvordan politikk på andre felter enn bistand påvirker fattige land. Dette kalles samstemthet i politikken. Regjeringen har i sin samstemthetsrapport evaluert seg selv. Dette reduserer rapportens troverdighet. Kirkens Nødhjelp mener at Regjeringen i tillegg til sin egen rapport, også må hente inn en årlig, uavhengig og forskningsbasert vurdering. Disse to rapportene må så legges fram uavhengig av statsbudsjettet. I 2011 ble det lite oppmerksomhet om samstemthetsrapporten, og en av årsakene er at den ble lansert samtidig med budsjettet.

Bli med i vårt kampanjenettverk. Din underskrift hjelper oss i kampen for en mer rettferdig verden og stopper de rikes utnyttelse av de fattige. (Du vil motta tilbud om å skrive under på underskriftskampanjer 4-5 ganger i året.)

En samstemt utviklingspolitikk handler om hvorvidt Norge gir med den ene hånden og tar med den andre. Det er avgjørende at en samlet norsk politikk legger forholdene til rette for at mennesker som lever i fattigdom skal få muligheten til å tjene sine egne penger. Da må vi fokusere på hva som skal til for å skape flere arbeidsplasser i fattige land. Men vi må samtidig bidra til å sikre tilstrekkelige skatteinntekter, gi befolkningen mulighet til politisk deltagelse og til å holde lederskapet i politikk og næringsliv ansvarlig. Det er en klar tendens i skyggerapporten som vi har laget, at Norge er best i klassen i internasjonale fora når globale normer skal forhandles frem. Samtidig drar den snevre, nasjonale sektorpolitikken i andre retninger. Departementene for landbruk, næring, olje og energi hindrer i dag en helhetlig utviklingspolitikk. Les Kirkens Nødhjelps skyggerapport her.Sammen for en rettferdig verden

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

Les mer om arbeidet vårt på kirkensnodhjelp.no