Cheese, its yellow!

Can you say it? CHEESE, feels good in your moth doesn't it? How bout in your possession?

This cheese is luckily our best seller and best offer for you and you only.

We actually pay you of our money if you want to buy and sell the cheese. Are you not lucky, if you get money to get cheese who are then lucky? If you know that the cheese its the best why not stop asking if other cheeses? If you want to know a secrete visit our webpage and buy this golden hole-product made from the cleanest cows in the cleanest country of Norway.

RETTFERDIG HANDELSPOLITIKK

Dette er en kampanje for å sette fokus på hvordan norsk politikk påvirker utviklingen i fattige land.

Dagens handelspolitikk er diktert av rike land, og ødelegger fattige folks mulighet til å tjene sine egne penger. Kirkens Nødhjelp krever at Norge går over til en rettferdig og bærekraftig handelspolitikk. Dette innebærer ikke frihandel, men handelsregler som støtter fattige land.

Bli med i vårt kampanjenettverk. Din underskrift hjelper oss i kampen for en mer rettferdig verden og stopper de rikes utnyttelse av de fattige. (Du vil motta tilbud om å skrive under på underskriftskampanjer 4-5 ganger i året.)

Reglene for handel med ost og fisk er to eksempler på hva som er problemet med norsk og internasjonal handelspolitikk. Det er nemlig ikke for lite mat i verden - årsaken til sult er ikke matmangel, men fattigdom. Derimot er overproduksjon ofte et problem for verdens fattige. Et flertall av dem jobber innen landbruk og fiske, men de tjener nesten ikke penger.

Norge er en pådriver for liberalisering av handelen med fisk og industrivarer. I iveren etter å selge norsk fisk til resten av verden, ødelegger den norske regjeringen fattige lands mulighet til å bruke politiske virkemidler som rike land har brukt for å utvikle seg.

Mange fattige land har et enormt potensial for å øke landbruksavlingene på eksisterende åkere på en bærekraftig måte. Men dette skjer ikke, på grunn av manglende forutsigbarhet og lønnsomhet. Derfor sier FN at USA, EU, Norge og alle andre rike land må legge om sin handels- og landbrukspolitikk. Dette innebærer ikke at Norge må kutte ut landbruksstøtten, men legge om. Rike land må gå bort fra produksjonsdrivende støtte som stimulerer til et energi-intensivt landbruk og overproduksjon av blant annet av norsk ost. Når denne overproduksjonen dumpes på verdensmarkedet til en kunstig lav pris fører det til massiv arbeidsledighet i fattige land. I stedet bør rike land bruke subsidier som stimulerer til et langsommere og mer klimavennlig landbruk.

Endring av handelsreglene er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å bekjempe fattigdom. Samtidig trengs støtte til fagforeninger og bondekooperativer, sivilsamfunn og jordreform innad i fattige land. Les Kirkens Nødhjelps anbefalinger til en ny, bærekraftig og rettferdig handelspolitikk her.Sammen for en rettferdig verden

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.

Les mer om arbeidet vårt på kirkensnodhjelp.no